Hva er Boligmappa?


Boligmappa er boligens servicehefte. På boligmappa.no knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra kvalifiserte håndverkere. Boligeier kan selv legge inn egne notater, bilder og kvitteringer. Til sammen skaper dette en komplett servicehistorikk over boligen.

Boligmappa.no er en gratistjeneste for boligeiere. For håndverksbedrifter og andre profesjonelle aktører er det en lisens for å få tilgang til systemet.

Hvorfor bruker håndverkere Boligmappa?

  • Boligmappa er kun for de seriøse. Boligmappa setter krav til kompetanse, økonomi og selskapsform for å få lov til å bruke tjenesten
  • Man sparer tid. Dokumentasjon på utført arbeid tar tid å lage og sende. Boligmappa gjør det enkelt og raskt.
  • Det er super kundeservice. Dokumentasjon på jobben dere har gjort er et verdidokument for boligeieren. Når dokumentasjonen er sendt til Boligmappa er den tatt vare på til evig tid, tilgjengelig både for dagens og fremtidige eiere av boligen.
  • Tilfredsstiller regelverket. Med Boligmappa tilfredsstiller du regelverket for overføring av lagring av FDV dokumentasjon og garantibevis til dine kunder.
  • Alle på samme objekt. Ulike håndverkere i mange fagområder dokumenterer sitt arbeid på samme boligmappe. Enkelt for håndverkeren, verdiøkende for boligeieren
  • Visittkortet følger boligen. Boligmappa følger boligen, ikke person. Dokumentasjonen og utførende firma er dermed tilgjengelig for fremtidige eiere.
  • Integrert tjeneste i IT-system dere allerede bruker. Som håndverker bruker du Boligmappa som en integrert tjeneste i 30 ulike fagsystem eller via en frittstående webportal (bedrift.boligmappa.no)
  Kjøp lisens nå!